Home / ข่าวทั่วไทย / ธนาคารออมสินมีโครงการใหม่ ปล่อยกู้ 200,000 บาท ดอกไม่ถึงบาท

ธนาคารออมสินมีโครงการใหม่ ปล่อยกู้ 200,000 บาท ดอกไม่ถึงบาท

คนไม่มีงานทำ ธนาคารออมสินให้กู้ได้ 200,000 บาท ลงทุนก่อนได้กำไรค่อยคืน เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังธนาคารออมสินออกสินเชื่อวงเงินสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม0.5%ต่อเดือนไม่มีงานทำก็กู้ได้

เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

-วงเงิ นสูงสุด2แสนบาท

-ดอกเบี้ ย0.5%-1.0%ต่อเดือน

-ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

-ผ่อนนาน 3 ถึง 8 ปี

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *