Home / ข่าวทั่วไทย / กรุงไทย เปิดให้กู้ใช้ปิดหนี้หรือลุงทุน 150,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

กรุงไทย เปิดให้กู้ใช้ปิดหนี้หรือลุงทุน 150,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

อีกหนึ่งช่องทางที่ดี สำหรับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีชื่อว่า Smart Money โดย มีวงเงิน ที่สามารถ กู้ยืมเงิน ได้สูงสุดที่ 1 ล้านบาท หรือ จะ กู้ยืมเงิน ที่ 150,000 บาท ก็สามารถ กู้ยืมเงิน ได้เช่นกัน และนอกจากนี้ยัง ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และไม่ต้องใช้บุลคลเพื่อค้ำประกัน และยังมีดอกเบี้ยที่ถูกเป็นพิเศษอีกด้วย สามารถผ่อนได้นาน 60 เดือน

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธนาคารกรุงไทย Smart Money สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่เปิดให้สามารถ สมัครขอ กู้ยืมเงิน ได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะพนังงานประจำ เจ้าของธุจกิจ หรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ตัวนี้ ได้เช่นกัน โดยมีวง เงินกู้ยืม สูงสุดที่ 1 ล้านบาท ถ้าจะ กู้ยืมเงิน ที่ 150,000 บาท ก็ไม่ใช่ปัญหา สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี โดยยอดผ่อนจะตกอยู่ที่เดือนละ 2,761 บาท โดยอัตราดอกเบี้ย ที่ 22% นอกจากนี้ยังมีอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษ 15% ยอดผ่อนจะตกอยู่ที่เดือนละ 2,378 บาท นาน 5 ปี

รายละเอียด กู้ยืมเงิน กรุงไทย Smart Money

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็สามารถกู้ยืมเงินได้

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

-ผ่อนชำระได้นาน 60 เดือน

จุดเด่น สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money

–กู้ยืมเงินได้ สูงสุด 5 เท่า ของ รายได้ต่อเดือน หรือ 150,000 บาท แต่ให้กู้ยืมได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ไม่ต้องมี บัญชี การรับเงินเดือน กับ ธนาคารกรุงไทย ก็กู้ยืมได้

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัคร กู้ยืมเงิน กรุงไทย Smart Money

-ต้องไม่มีประวัติที่เสียหายทางด้านการเงิน และ ไม่มีหนี้สิน

-มีรายได้ต่อเดือน ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุ การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

-หากเป็นเจ้าของกิจการรายย่อย ต้องมีรายได้ เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีการเปิดร้านไม่น้อย กว่า 2 ปี ขึ้นไป

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน กรุงไทย Smart Money

สามารถยื่นขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money ได้ที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา หรือข้อเพิ่มเติมที่เว็บของธนาคาร

ข้อมูลสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money คลิกที่นี่

เอกสารสมัคร กู้ยืมเงิน กรุงไทย Smart Money

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับ หนังสือ รับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือน ในเดือนล่าสุด หรือ ต้นฉบับหลักฐาน แสดงรายได้ ที่น่าเชื่อถือ

Statement ในการขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กรุงไทย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

-บุคคล ทั่วไป ที่ทำงานประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

-เจ้าของ กิจการ รายย่อย ให้ใช้ Statement การดำเนินการ ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป และ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน(ถ้ามี)หรือ สำเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี)

ที่มา:bang-jaab.com

เทคนิคจับปลาไหลยังไงให้ได้เยอ – Techniques for how to catch a lot of eels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *