Home / สาระน่ารู้ / ตั้งจิตก่อนนอน สวดมนต์วันละ 5 นาที ชีวิตเปลี่ยน

ตั้งจิตก่อนนอน สวดมนต์วันละ 5 นาที ชีวิตเปลี่ยน

การสวดมนต์ไหว้พระ หรือแม้แต่การอธิษฐานก่อนนอนนั้น เป็นสิ่งหนึ่ งที่หลายๆคนทำกันมานาน สืบทอดกันมาเมื่อสมัยก่อนมาถึงในยุคของปัจจุบันนี้ การสวดมนต์ตั้งจิตภาวนาเป็นสิ่งหนึ่ งที่หลายๆคนทำแล้วมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ ใจเย็นลง เหมือนเป็นการกำหนดจิตให้อยู่กับที่ และการสวดมนต์ไหว้พระยังเป็นการช่วยเสริมความเป็นม ง ค ลให้กับชีวิตของตัวเราเอง ช่วยทำให้การใช้ชีวิตของเราราบรื่น พ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี มีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตของเรา

อธิษฐานจะอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต , อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง , สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต , อุกาสะ ขะมามิ ภันเต หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเวร จะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวที่ติดตามอยู่มา ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนกับคนอื่นๆปกติทั่วไป ขอถอนอธิษฐานคำสาบา นจากในอดีตชาติ ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆขอให้มลายสิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอ ถอนความพยาบาท ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปของปวงชนของ เจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ

แนะนำว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน และตั้งจิตอธิษฐานขอพรด้วยความตั้งใจ ให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกคนที่เกิดขึ้น ให้นึกถึงเสมอว่าตัวเราจะไม่ตื่นขึ้นมา ความตั้งใจเช่นนี้จะทำให้ใจของเรามีความสงบนิ่งมากขึ้น และจะนอนหลับได้อย่างเป็นสุข ตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดใส และหมั่นท่องจำเอาไว้ว่า เมื่อใดที่ใจของเราโกรธเคือง เมื่อนั้นมองไปทางใดก็จะพบแต่ศัตรู แต่เมื่อใดที่ใดมีจิตที่เมตตามองไปทางใดก็จะเจอแต่มิตรไมตรีที่ดี หมั่นทำบุญสร้างกุศล เพราะการทำความดีการสะสมความดีที่เกิดขึ้น จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเราไปตลอดกาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *