Home / ข่าวทั่วไทย / ผู้ประกันตนเฮ ครม.อนุมัติ ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนาน 3 เดือน

ผู้ประกันตนเฮ ครม.อนุมัติ ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนาน 3 เดือน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เพจ Amarin News ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่า ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งจะปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนาน 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก Amarin News

โพสต์ดังกล่าว

ยินดีกับผู้ประกันตนทุกๆคนด้วยครับ

ขอบคุณ Amarin News

เทคนิคจับปลาไหลยังไงให้ได้เยอ – Techniques for how to catch a lot of eels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *