Home / สาระน่ารู้ / การใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่มีความสุข มันคือที่สุดของชีวิตแล้ว

การใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่มีความสุข มันคือที่สุดของชีวิตแล้ว

ความสุขของคุณเป็นรูปแบบไหน ความสุขของคนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ความคิดต่างๆที่จะทำให้ตัวคุณนั้นมีความสุขได้มากมาย คุณคิดว่าความสุขที่สุดของตัวคุณนั้นเป็นอย่างไร ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร ในวันนี้เราได้มีแนวคิดที่ดีที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น 1 ท่ามกลางของกระแสกลุ้มใจ กับการหาเงินในแต่ละวันเพื่อที่จะใช้หนี้สินให้เร็วที่สุด คนที่สามารถปลดหนี้ได้ก่อนใคร คือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมา

2 กระแสโต้เถียงแห่งโลกโซเชียล คนที่สบายใจที่สุดนั่น คือคนที่อ่านแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นโต้แย้งใดๆกับใครเขา 3 คำคมข้อคิดต่างๆ ที่สรรหามาแบ่งกันบนโลกโซเชียลอย่างมากมาย บุคคลที่สามารถดำรงตนให้มีความสุขได้ คือคนที่นำข้อคิด เหล่านั้นมาปรับใช้กับตัวเอง ไม่ใช่คนที่หาคำคมใหม่ๆผ่านเข้าตาในทุกวัน 4 การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสา รให้มีความเร็วในระดับที่ดีขึ้น คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุด นั่นคือ คนที่เลือกรับข่าวสา รต่างๆที่เป็นประโยชน์

5 เสียงวิพากษ์วิจาร ณ์มากมาย ถึงข้อดีและข้อเสียในตัวเราเอง คนที่เขายืนยิ้มเชิดหน้าอยู่ได้ นั้นคือคนที่ไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้สนใจกับเสียงวิจารณ์ที่ไม่เป็นความจริง 6 การแข่งขันในเรื่องของการเล่าเรียน สะสมใบปริญญา เพื่อเป็นการแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น และเพื่อเป็นการอยู่ดีกินดี แต่ในปัจจุบันคนที่เอาตัวรอดกับเศรษฐ กิจขาลงได้ดี ส่วนหนึ่งมาจากคนที่มีประสบการณ์ มีไหวพริบที่ดี เข้าใจโลกและยอมรับในทุกการเปลี่ยนแปลง

7 เสื้อสวยๆที่มีไว้ติดยศถาบรรดาศักดิ์ ย่อมเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ คนที่เขายิ้มกว้างอย่างมีความสุข หลายๆคนจึงเลือกที่จะใส่เสื้อตัวเก่าๆ ไม่มียศไม่มีตำแหน่ง บางคนที่เขามีความสุขมากกว่าใครๆก็มีอยู่มากมาย 8 คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นนั้น คือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่าน เพราะเมื่อรู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์โลภโกรธหลงได้ทันทีเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *