Home / สาระน่ารู้ / ไม่เห็นทางออก บุญบารมีของพ่อแม่ ช่วยคุณได้

ไม่เห็นทางออก บุญบารมีของพ่อแม่ ช่วยคุณได้

การดำเนินชีวิตของคนเราในทุกคนนั้นต่างได้เจอกับเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเรา บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขา ซึ่งก็มีทางออกที่มีความต่างออกไป ปัญหาต่างๆนานาที่เข้ามาในชีวิตของคนเรานั้น เมื่อได้พบเจอกับอุปสรรคที่มากมายหาทางออกไม่เจอ มืดทั้งแปดด้าน มองไปทางไหนก็ไม่มีทางออกไม่มีคนคอยช่วยเหลือ

คนโบราณไม่กล่าวกันไว้ว่า หากตัวเรามีบุญบาร บุญบารมีที่เราได้สะสมมานั้นจะเป็นตัวที่จะคอยหนุนนำชีวิตของให้ดียิ่ง ปัญหาต่างๆที่เข้าก็จะเบาลงไปได้ การกราบไหว้พ่อกับแม่ผู้ที่มีพระคุณกับตัวเรานั้น เปรียบเสมือนกับเป็นพระในบ้านตามความเชื่อได้ว่ากันไว้ว่า การกราบไหว้พ่อแม่การเลี้ยงดูการ สร้างความสุขไม่ทำให้ท่านเป็นทุ ก ข์ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ท่านทั้งสองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกๆทั้งหลาย ที่จะช่วยอวยพรโชคให้กับตัวเราได้โดยที่ตัวเรานั้นไม่ต้องไปวิ่งหาพรจากสถานที่ใดๆที่ไหนเลย พ่อกับแม่เป็นพระพ รหม เป็นเทวดาที่มีลมหายใจ เป็นเทวดาประจำตัวที่จะคอยปกปักรักษาตัวเรา

การสร้างบุญด้วยตนเอง

–หมั่นสวดมนต์เพียงวันละ 1 บท เพื่อทำให้จิตใจของเราเกิดเป็นความสงบนิ่ง เป็นบทสวดง่ายๆอย่างการแผ่เมตตา อิติปิโส สวดได้ในทุกๆวันก่อนนอน จะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบเกิดเป็นความสุขได้

–นั่งสมาธิเพียงวันละ 10-15 นาที และใช้เวลาอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้าออก ฝึกสมาธิและให้ฝึกจิตให้สงบนิ่ง

–งดทานเนื้อสัต ว์สัปดาห์ละ 1-2 วัน บางคนอาจจะงดทานทุกวันพระหรือวันเกิดของตัวเอง นอกจากที่ตัวเราจะได้บุญแล้วสุขภาพร่างกายของเราก็ยังดีขึ้นด้วย ทานผักผลไม้จะให้ประโยชน์ที่ดี กับร่างกายของ

–ให้ความช่วย เหลือกับคนที่เดือด ร้อนหรือเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการช่วย เหลือในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ตัวเรานั้นสามารถที่จะทำได้ โดยที่ตัวเราไม่เดือด ร้อน หรือแม้แต่ให้คำปรึกษา สิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ตัวเรานั้นเต็มใจช่วย เหลือผู้อื่น

–รู้จักการให้และรู้จักการแบ่งปัน สิ่งของต่างๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือหากเรามีแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ เราสามารถที่จะให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เราสามารถให้ผู้อื่นได้ให้เขานำไปทำประโยชน์ นำไปใช้ได้

–ถวายอาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้พวงมาลัยให้กับพระพุทธรูปที่บ้ า นให้คนในบ้ า นอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และยังเป็นเครื่องที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มีความสบายใจ มีแต่สิ่งที่ดีให้กับทุกๆคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *