Home / ข่าวทั่วไทย / ปsะหยัดเวลา สอบใบขับขี่ที่บ้ๅน 1ชั่วโมง เสร็จ

ปsะหยัดเวลา สอบใบขับขี่ที่บ้ๅน 1ชั่วโมง เสร็จ

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ใน 1 ชั่วโมงสะดวกไม่ต้องไปขนส่ง สำหรับผู้ใช้รถแน่นอนว่าจะต้องทำใบขับขี่กันแทบทุกคน แต่การออกใบขับขี่นั้นจะมีการหมดอายุในการใช้ ซึ่งเราก็ต้องทำการไปต่อใหม่ที่ขนส่ง แต่เนื่องด้วยสถาณการณ์ในยุคนี้แล้วนั้น หลายคนที่ใบขับขี่กำลังจะหมดอายุจะทำยังไงดี เพราะไม่อยากออกจากบ้านหมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลย เพราะวันนี้เราจะมาบอกถึงการต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ ซึ่งสะดวกมากๆ อยู่ที่บ้านก็ทำได้จะเป็นอย่างไรไปดูกัน ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎห มายกำหนดอาทิใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้างเป็นต้นหรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือใบขับขี่คือใบอนุญาตให้คุณสามารถขั บรถยนต์ รถจักรย านยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วกระทำการ

ขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมายมีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย การทำใบขั บขี่ในปัจจุบันนั้น หากเป็นการต่ออายุใบขับขี่ไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องขอสอบใบขี่ใหม่ ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ ที่ผู้ขับขี่สะดวกโดยผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยทางกรมขนส่งเองก็มีนโยบายนี้เพื่อรักษามาตรการสุขอนามัย เพื่อลดการกระจายแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ของส่วนร่วมอีกด้วย สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์นั้น ใช้เวลาไม่นานเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนในการขอต่ออายุใบขับขี่ ดังนี้

1.เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ dlt-elearning.com

จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือกหัวข้อ ลงทะเบียนก่อน

2.เมื่อเลือกเมนูลงทะเบียนหน้าจอจะเปลี่ยนให้ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ให้ครบถ้วนเช่นชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์เป็นต้นให้เรียบร้อยจากนั้นให้กดยืนยันและเลือกแบบทดสอบก่อนอบรม

3.ตอบคำถามต่างๆ ซึ่งเป็นแบบทดสอบตัวผู้ขับขี่เองอย่างคร่าวๆ ให้ครบถ้วนทุกข้อ แล้วเริ่มรับชมวีดิโอการอบรม

โดยไม่พักหน้าจอ หรือสลับหน้าจอเพราะในช่วงระหว่างที่อบรมอยู่นั้นจะมีการสลับคำถามขึ้นมาโดยให้ดูคลิปวิดีโอจนจบตามระยะเวลาที่กำหนด

4.เมื่อดูคลิปวิดีโอ จบแล้วจะมีการให้ตอบแบบสอบถามหลังจากดูจบ หลังการอบรม

5.เมื่ออบรมเสร็จหน้าจอจะเปลี่ยนไป ขึ้นข้อมูลว่าท่านผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพหน้าจอไว้ แล้วนำไปติดต่อขอถ่ายรูปทำใบขั บขี่ใหม่ได้ทันที

จะเห็นได้ว่าการต่อใบขับขี่ออนไลน์นั้นสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

แต่ให้จองคิวหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วผ่านทางแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

โดยผลอบรมออนไลน์นี้จะมีอายุ 90 วัน ดังนี้

หากผู้ขับขี่มีเวลา และสะดวกก็สามารถนำผลการอบรมนี้ ไปติดต่อยังสำนักงานกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้าน

ที่สะดวกได้ตลอดเวลาราชการอีกด้วยง่ายๆ แค่ปลายนิ้วฉบับเร่งรัด

ที่มา:grandprix krustory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *