Home / ข่าวทั่วไทย / กรุงไทย 10,000 ผ่อนเพียงวันละ 10 บาท อนุมัติทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน

กรุงไทย 10,000 ผ่อนเพียงวันละ 10 บาท อนุมัติทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อใหม่ จากทางธนาคารกรุงไทย มาแนะนำกัน สำหรับ บริการสินเชื่อที่ชื่อว่า “สินเชื่อสิบหมื่น” ที่มีวงเงินกู้ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 500,000 บาท อนุมัติใน 5 นาที ผ่อนเริ่มต้นวันละ 10 บาท เพียงแค่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ที่เปิดใช้แอป “ถุงเงิน”สินเชื่อสิบหมุน บริการสินเชื่อใหม่ จากทาง ธนาคารกรุงไทย ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาคาร โดยเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิดใช้บริการแอปถุงเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีธุรกรรมผ่านแอปขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท สามารถกู้ยืมเงินกับทางธนาคารกรุงไทยได้ วงเงินสูงสุดที่ 500,000 บาท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

–สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

–ทำสัญญา และตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

–วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

–กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

–ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท

*ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน

คุณสมบัติผู้กู้

–เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน“ถุงเงิน”และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร

–เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน“ถุงเงิน”ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

–มีธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน“ถุงเงิน”ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท

–ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

–ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ย

–อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

–สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ :

(เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด) / 365 วัน

ช่องทางติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถาม ข้อมูลเพิ่ มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้า สามารถเข้าไปดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *