Home / ข่าวทั่วไทย / กรุงไทย สินเชื่อ Smart Money 50,000 ผ่อน 1,160 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

กรุงไทย สินเชื่อ Smart Money 50,000 ผ่อน 1,160 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

กรุงไทย Smart Money สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

รายละเอียดและเงื่อนไข

เอกสารที่ใช้สมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4.ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5.Statement

-บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

-เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

6.เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

-ผู้ที่มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.0 ล้านบาท

-ผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่

-เป็นแบบลดต้นลดดอก

กลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครใช้บริการได้หรือไม่

-สามารถสมัครได้

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง

-ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

Call Center 02 111 1111

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *