Home / ข่าวทั่วไทย / สินเชื่อสิบหมื่นกรุงไทย อนุมัติง่าย 10,000 รู้ผลใน 5 นาที

สินเชื่อสิบหมื่นกรุงไทย อนุมัติง่าย 10,000 รู้ผลใน 5 นาที

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวใหม่ จากกรุงไทย ในบริการสินเชื่อที่มีชื่อจำได้ง่ายๆ ว่า “สินเชื่อสิบหมื่น” มีวงเงินให้กู้ยืมได้สูงสุดถึง 500,000 บาท และรู้ผลอนุมัติภายใน 5 นาที อีกด้วย แถมยังผ่อนเริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท เท่านั้น สินเชื่อสิบหมื่น สินเชื่อใหม่ จากธนาคารกรุงไทย เพิ่งอัพเดทบนหน้าเว็บของธนาคารกรุงไทย เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่เปิดใช้งานแอปถุงเงิน 6 เดือนขึ้นไป และมีการทำธุรกรรม ผ่านทางแอป ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท สามารถขอกู้ยืมเงิน กับธนาคารกรุงไทยได้ ให้วงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท

จุดเด่นของสินเชื่อสิบหมื่น

สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก

ทำสัญญา และให้วงเงินพร้อมใช้ทันที ผ่านทาง Krungthai NEXT

ให้วงเงินกู้ยืม สูงสุดถึง 500,000 บาท

กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกัน หรือคนค้ำประกัน

ผ่อนชำระเริ่มต้น เพียงเดือนละ 500 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวงเงินในการกู้ และจำนวนเดือน ที่ทางลูกค้าเลือกผ่อนชำระ

คุณสมบัติของผู้กู้เงิน

เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่มีการทำธุรกรรม ผ่านทางแอปพลิเคชัน ถุงเงิน และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์ในการการคัดเลือกของทางธนาคารกรุงไทย

เปิดใช้งาน แอปพลิเคชันถุงเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการยื่นขอสินเชื่อ

มีการทำธุรกรรม ผ่านทางแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท

ต้องได้รับการเชิญให้สมัครสินเชื่อผ่านทาง Krungthai NEXT หรือ แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 11 – 20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้

สูตรการคํานวณ อัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่ผิดนัดชําระ

เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด / 365 วัน

ช่องทางการขอสินเชื่อ

ผู้ที่สนใจสินเชื่อ สิบหมื่น จากกรุงไทย สามารถขอสินเชื่อได้ที่ สาขาของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 111 1111

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *