Home / ข่าวทั่วไทย / มายโม เปิดลงทะเบียนผ่านแอพ

มายโม เปิดลงทะเบียนผ่านแอพ

ประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินแห่งประเทศไทยได้มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินรวมไปถึงผู้ที่มีกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆรวมไปถึงร้านขายเสื้อผ้าตามท้องตลาดนัดในแต่ละที่ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ณตอนนี้ เธอเฉพาะสินเชื่อที่ผ่อนเผื่อการอนุมัติที่มีชื่อว่าสินเชื่ออิ่มใจนะคะคุณอาจจะทราบกันดีจากทางธนาคารออมสินโดยมีการอนุมัติวงเงินให้ท่านก้กันได้หลายและไม่เกิน 100,000 บาท


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ตอนนี้ประเทศไทยสำคัญไม่ต้องใช้หลักในการค้ำประกันใดใดทั้งสิ้นยังรวมไปถึงการผ่อนพักชำระหนี้ได้ถึงหกเดือนคิดดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ 3.99% ต่อปีเท่านั้นเองนะคะ มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณีในการใช้สินเชื่อให้อีกด้วยนะคะลงทะเบียนนั้นท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินได้โดยตรงย์ การลงทะเบียนนั้นท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือท่านสามารถติดตามข่าวสารในการขยายเวลาการลงทะเบียน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

หรือจำกัดสิทธิ์ได้กับทางธนาคารออมสินในการสมัครยื่นขอสิทธิ์นั้นท่านจะต้องลงทะเบียนเพียงแค่ถ่ายรูปพื้นที่ประกอบกิจการที่ท่านทำธุรกิจอยู่ตอนนี้หลังจากนั้นทางธนาคารก็อาจจะมีการพิจารณาจากวันที่ท่านได้กู้ยืมเป็นเวลาห้าวัน สุดท้ายนี้อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอทุกครั้งหลังจากหยิบจับสิ่งของเพื่อให้ท่านห่างไกลจาก โควิด-19 และที่สำคัญเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่อย่าลืมกดไลท์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารใหม่ทุกครั้ง

ที่มา:newstipse.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *