Home / ข่าวทั่วไทย / สินเชื่ออิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระ 6 เดือน

สินเชื่ออิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระ 6 เดือน

สินเชื่ออิ่มใจ เพื่อช่วยเจ้าของร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระหนี้ 6 เดือนแรก! วงเงินทั้งหมด 2,000 ล้านบาท สำหรับช่วงเวลานี้ คงเป็นช่วงที่เจ้าของกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มกังวลใจไม่น้อย เนื่องจากการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ทำให้ลูกค้ามาใช้บริการน้อยลง รายได้และยอดขายก็น้อยลงตามไปด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อหมุนเวียน ตอนนี้มี “สินเชื่ออิ่มใจ” จากธนาคารออมสินเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารหรือเครื่องดื่มโดยเฉพาะ วงเงินกู้สูงสุดรายละ 100,000 บาท รายละเอียดเป็นอย่างไร ร้านอาหารประเภทไหนเข้าเกณฑ์บ้าง มาดูกัน!

สินเชื่ออิ่มใจเพื่อช่วยผู้ประกอบร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ตามมาตรการรัฐ

วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจ จากธนาคารออมสินนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางรัฐบาลและธนาคารออมสินได้วางวงเงินไว้ถึง 2,000 ล้านบาทตลอดทั้งโครงการ

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน

จุดเด่นของสินเชื่ออิ่มใจ

•วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท / ราย

•ระยะเวลาปลอดหนี้ 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระค่างวดและดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้สูงสุด 5 ปี หรือ 60 งวด (รวมระยะปลอดหนี้แล้ว)

•ดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปี

•ไม่ต้องใช้คนค้ำหรือหลักประกัน

คุณสมบัติและประเภทร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถยื่นกู้ได้

สินเชื่ออิ่มใจ

1.ต้องเป็นร้านที่จำหน่ายถาวร มีหน้าร้าน มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง ได้แก่ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์,ร้านอาหารในห้างหรือฟู้ดคอร์ท, Food Truck, Pop Up Store และ Kiosk

2.ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

3.ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

4.ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

5.มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินและแอปพลิเคชัน MyMo

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครสินเชื่ออิ่มใจ ใช้เอกสารสำคัญเพียง 2 อย่างเท่านั้น อย่าลืมเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อม และที่สำคัญต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ด้วย ฉะนั้นเวลากู้รับรองว่าผ่านฉลุย

1.รูปถ่ายร้านอาหารหรือสถานประกอบการของตนเอง

2.รูปถ่ายใบเสร็จค่าเช่า สัญญาเช่า ใบทะเบียนการค้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าประกอบการจริงหรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือหากประกอบกิจการที่บ้านของตนเองก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนเอกสารความเป็นเจ้าของได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ

1.เข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอยื่นกู้ผ่านเว็บไซต์ https://ppro.pro/3jbnDnN กรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดกิจการหรือร้านอาหาร พร้อมแนบรูปถ่ายเอกสารยื่นกู้ให้เรียบร้อย จากนั้นก็กดลงทะเบียนได้เลย จากนั้นรอแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 5 วันทำการ

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

2.เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จะมี SMS แจ้งเตือนให้มาทำเรื่องขออนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

สมัคร 1

3.เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว อย่าลืมกลับมาทำสัญญากู้ที่แอป MyMo อีกครั้งภายใน 7 วันหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เมื่อทำสัญญาเสร็จเรียบร้อย ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินให้ภายใน 3 วันทำการ

แม้ว่าในช่วงนี้ทางธนาคารจะมีมาตรการผ่อนปรนเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อแล้ว ทั้งนี้ทางธนาคารก็ยังคงต้องพิจารณาสินเชื่อตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ด้วย และยังขอความร่วมมือจากเจ้าของกิจการไม่ให้มีการเลิกจ้างลูกจ้างภายในร้าน เพื่อประคับประคองให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มร้านไหน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สนใจที่จะลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115

หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *