Home / ข่าวทั่วไทย / สินเชื่อพร้อมมิส สมัครผ่านมือถือ ให้ยืม 3 แสน เงินเดือนน้อยสมัครได้

สินเชื่อพร้อมมิส สมัครผ่านมือถือ ให้ยืม 3 แสน เงินเดือนน้อยสมัครได้

สำหรับในช่วงนี้นั้นเรียกได้ว่าหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบต่างๆจากสถานการณ์ที่ผ่านมากันอย่างมากทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายต่างๆในการหมุนเวียนถือได้ว่าได้รับผลกระทบกันหมด

ทั้งนี้ในส่วนของ ช่วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นแบบนี้ ตรงนี้ช่วยได้ไม่มากก็น้อยกับสินเชื่อพรอมิสที่สมัครง่ายผ่ามือถือ

สินเชื่อบุคคลพรอมิส (PROMISE PERSONAL LOAN)รายได้ต่อเดือน8,000 บาทดอกเบี้ยต่อปีสูงสุดไม่เกิน 25%ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ

ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกรับเงินโอน

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

1.วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท

อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน* ไม่จำกัดจำนวนการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

2.วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไปอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนวงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

1.ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2.ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี

สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี)

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้

ค่าติดตามทวงถามหนี้

ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท, ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน, กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

การผ่อนชำระ

1.จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 งวด

2.จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 งวด

หมายเหตุ

จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละงวด, ระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืมและการชำระคืน

เงื่อนไขการสมัคร

1.อายุ 20-64 ปี

2.มีสัญชาติไทย

3.บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

4.อายุการทำงานปัจจุบัน

5.พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป

6.พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

7.มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส

8.มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

2.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)

3.สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา

4.หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

สนใจติดต่อได้ที่หน้าเคาเตอร์พรอมิสทุกสาขาหรือโทร 1751

ที่มา:class2go.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *