Home / ข่าวทั่วไทย / กรุงศรี เปย์หนัก ให้ยืมสูงสุด 1,000,000 ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ดอกต่ำ ชำระคืนสบายๆ อนุมัติไว

กรุงศรี เปย์หนัก ให้ยืมสูงสุด 1,000,000 ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ดอกต่ำ ชำระคืนสบายๆ อนุมัติไว

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ไม่นิ่งเฉยพร้อมช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสแก่ผู้ที่ต้องการเงินทุนใช้ในครัวเรือน หรือประกอบกิจการต่าง ๆ จึงได้ทำการ เปิดโครงการสินเชื่อบุคคลหมุนเวียน เพื่อมอบโอกาสและสภาพคล่องให้แก่ทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดการสมัคร มีดังนี้

ใช้เบิกถอนเงินสด ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

สิทธิประโยชน์

อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก

ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด

ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก

จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย

สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน

ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ

ช่องทางเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร

เบิกถอนเงินสด หรือ รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 20 – 59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย)

ท่านผู้สนใจบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/personal-credit-card

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *