Home / ข่าวทั่วไทย / กู้ยืมที่อื่นไม่ผ่าน ให้มา ธกส. ผ่านง่ายจริง มีคนได้แล้ว ไม่ต้องไปธนาคาร

กู้ยืมที่อื่นไม่ผ่าน ให้มา ธกส. ผ่านง่ายจริง มีคนได้แล้ว ไม่ต้องไปธนาคาร

สวัสดีครับ วันนี้เรามีสินเชื่อมาแนะนำ หลายคนอาจเคยสมัครสินอื่นๆแล้วยังไม่ผ่าน มาลองตัวนี้กัน เป็นสินเชื่อของ ธกส. สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ที่เปิดให้ประชนคนไทย กู้ยืมได้แล้ว สินเชื่อที่อยู่อาศัยซินจวง ฮัก โฮมทาวน์ วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ใช้สำหรับการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายประจำของการเกษตรหรือธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือในรูปแบบ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับ 3 เดือนแรก ผลประกอบการประจำปีสนใจดูรายละเอียด

รุ่นใหม่ของเงินกู้ยืมบ้านเกิด Flug สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำหรือการลงทุน

–กษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมหรือ Smart Farmer

–อาชีพบริการที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

–อาชีพนอกภาคการเกษตรที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือบริการ

คุณสมบัติผู้กู้

–ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

–เกษตรกรที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ทายาท ชาวนา หัวหน้าครัวเรือน ชาวนา ประชาชนทั่วไป

–ไม่เคยลงทะเบียนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เว้นแต่จะลงทะเบียนเป็นลูกค้าภายใต้ SL เงินกู้ที่เพียงพอก่อนสามารถกู้ยืมได้ตามแผน

–ผ่านการฝึกอบรมสายอาชีพตามนโยบายการจ้างงานตนเองของรัฐบาลหรือหลักสูตรหลายสินทรัพย์เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างรายได้หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้หรือ Eren หรือผ่านประสบการณ์ของหน่วยงาน บริษัท/พันธมิตร/ร้านค้า

วงเงินสินเชื่อ

–จำนวนเงินกู้กำหนดตามความต้องการและแผนโครงการ

อัตราดอกเบี้ย

–ค่าธรรมเนียม 1-3 เดือนแรก: 0% ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่สี่: MRR*

–สำหรับการลงทุน 1-3 ปีแรก: 4% ต่อปี หลังจากปีที่สี่: MRR*

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

–ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2554

การชำระคืน

–ต้นทุนการกู้ยืม: ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน และภายใต้สถานการณ์พิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับจากวันที่กู้ยืม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.สแกน QR code หรือค้นหาเพื่อน LINE ID เพื่อเพิ่มเพื่อน: @baacfamily

2.เมื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนข้างต้นแล้ว ให้คลิกที่เมนู “สมัครสินเชื่อบ้านใหม่/พึ่งตนเอง” กรอกข้อมูลรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด แต่ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

3.หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมหมายเลขอ้างอิง จากนั้นรอการนัดหมาย สัญญาครั้งต่อไปจากสาขาในอนาคต
หากลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ สาขาใกล้บ้านคุณ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 555 0555

ที่มา:money.facekhao.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *