Home / ข่าวทั่วไทย / แจ้งเงื่อนไขสินเชื่อ ธกส. สำหรับผู้ที่มีบัญชี ให้กู้ 50,000

แจ้งเงื่อนไขสินเชื่อ ธกส. สำหรับผู้ที่มีบัญชี ให้กู้ 50,000

เงินด่วนทันใจ A Cash จาก แบงค์เพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อเงินด่วน สำหรับท่านที่อยากมีเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท ที่มาพร้อมด้วยลักษณะเด่นสามารถเบิกถอนได้หลายคราตามวงเงินที่มีอยู่ กู้ครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆจนกระทั่งวงเงินที่กู้จะหมดลง โดยจะต้องมีบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตร เเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็เลยสามารถขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจ A Cash ได้

จุดเด่นสินเชื่อ

สามารถถอนเงิน ผ่านบัตร เอทีเอ็ม เเละ บัตร Debit ธ.ก.ส.

มีการเเจ้งเตือน เงิน เข้า ออก โดยทันที ผ่านระบบ SMS Alert

เป็นสินเชื่อเงินด่วน วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

เนื้อหา สินเชื่อเงินด่วนทันใจ A-Cash

คุณลักษณะผู้กู้

1.ควรเป็นเกษตรกร ที่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.

2.เป็นบุคคลชนชาติไทย แก่ไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 20 ปี

3.ผู้กู้จำเป็นต้องไม่มีหนี้สินติด ไม่มีหนี้สินค้างของแบงค์ต่างๆ

4.ผู้กู้จำเป็นต้องไม่อยู่ในตอนปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหนี้สินของโครงงานต่างๆ

5.มีประวัติการจ่ายและชำระหนี้ที่ดี

วงเงินกู้

–สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่

–วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

–อัตราดอกเบี้ย 6.50 ต่อปี

หลักประกันบุคคลรับรองอย่างน้อย 2 คน จำนองอสังหาริมทรัพย์

ขอบคุณข่าวสาร จาก ธนาคาร ธกส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *