Home / ข่าวทั่วไทย / ยืมที่อื่นไม่ผ่าน มา ธ.ก.ส. อนุมัติรายละ 1 หมื่น เช็ครายละเอียดที่นี่

ยืมที่อื่นไม่ผ่าน มา ธ.ก.ส. อนุมัติรายละ 1 หมื่น เช็ครายละเอียดที่นี่

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร หรือ“ธ.ก.ส.”ยังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก“โควิด-19”สามารถ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรายละ 10,000 บาทได้ หลังเปิดโครงการตั้งเเต่ช่วงต้นปี 2564 เเต่ยังมีวงเงินคงเหลือจากวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ทำให้ผู้ที่สนใจเเละมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด สามารถขอสินเชื่อนี้ได้โดย“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์”รวบรวมรายละเอียดเเละเงื่อนไขของสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 พร้อมช่องทางการขอสินเชื่อก่อนปิดโครงการ 31 ธ.ค. 64

ข้อมูลสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ณ วันที่ 12 พ.ย. 64 ในเว็บไซต์มาตรการด้านการเงินเพื่อดูเเลเเละเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เเละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ กระทรวงการคลังระบุว่า “ยังมีเงินคงเหลือ”

รายละเอียดสินเชื่อ

–วงเงินสินเชื่อสูงสุด รายละไม่เกิน 10,000 บาท

–อัตราดอกเบี้ยเเบบคงที่ 0.35% ต่อเดือน

–ปลอดชำระต้นเงินเเละดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนเเรก

–ไม่ต้องใช้หลักประกัน

–ส่งชำระคืน 3 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

–สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

–เป็น“เกษตรกรรายย่อย”เเละลูกจ้างภาคการเกษตร

–มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

–เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ช่องทางขอสินเชื่อ

1.LINE Official “BAAC Family”

2.เว็บไซต์ www.baac.or.th

3.Call Center 02 555 0555

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

ดำเนินการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2564

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า “” ประกันรายได้รายได้ ประกันความสข” ปร ควา รับประกันทำทุกวันเพื่อเกษตรกร รับป และพี่น้องชาวไทยทุกคน DIT”ธ.ก.ส.โอน “เงินเยียวยา” ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 20 ไร่ จำนวน 20,000 บาท วันนี้วันแรก!

ติดตามความคืบหน้า “เงินเยียวยา” ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินแล้ววันนี้วันแรก(13 ธ.ค.64)

ตามที่ ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือชาวนา ซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้เห็นชอบกรอบการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน นั้น

ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

เริ่มโอนในวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2564

มีเกษตรกรได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร

เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ธ.ก.ส.โอนวันนี้”เงินเยียวยา”ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

ที่มา:ธ.ก.ส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *