Home / ข่าวทั่วไทย / ยืมออมสินไม่ผ่าน ธกส. อนุมัติผ่านง่าย ไม่ต้องไปธนาคาร

ยืมออมสินไม่ผ่าน ธกส. อนุมัติผ่านง่าย ไม่ต้องไปธนาคาร

สวัสดีครับ หลังจากที่ ธนาคาร ออมสิน ได้มีการ เปิดให้กู้ยืม สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หลายคนก็ได้ทำการสมัคร และ ตั้งหน้าตั้งตารอผลอนุมัติ คนที่ผ่านก็โชคดีไป ส่วนคนที่ไม่ผ่านก็เสียใจด้วย แต่ไม่เป็นไร ยังที่อีกทาง วันนี้ เว็บไซต์ เฟสข่าว เราขอแนะนำ เป็นสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด จาก “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” ยังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” สามารถ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรายละ 10,000 บาทได้ หลังเปิดโครงการตั้งเเต่ช่วงต้นปี 2564 เเต่ยังมีวงเงินคงเหลือจากวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท

ทำให้ผู้ที่สนใจเเละมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด สามารถขอสินเชื่อนี้ได้ โดย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวมรายละเอียดเเละเงื่อนไขของสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 พร้อมช่องทางการขอสินเชื่อก่อนปิดโครงการ 31 ธ.ค. 64

ข้อมูลสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ณ วันที่ 12 พ.ย. 64 ในเว็บไซต์มาตรการด้านการเงินเพื่อดูเเลเเละเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เเละอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ กระทรวงการคลังระบุว่า “ยังมีเงินคงเหลือ”

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด รายละไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเเบบคงที่ 0.35% ต่อเดือน

ปลอดชำระต้นเงินเเละดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนเเรก

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ส่งชำระคืน 3 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

เป็น “เกษตรกรรายย่อย” เเละลูกจ้างภาคการเกษตร

มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ช่องทางขอสินเชื่อ

1. LINE Official “BAAC Family”

2. เว็บไซต์ www.baac.or.th

3. Call Center 02 555 0555

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

ดำเนินการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2564

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *