Home / ข่าวทั่วไทย / เอาไหม? กรุงไทย Next ให้ยืม 10,000 บาท ผ่อนแค่ 250 ต่อเดือน

เอาไหม? กรุงไทย Next ให้ยืม 10,000 บาท ผ่อนแค่ 250 ต่อเดือน

สวัสดีครับ สำหรับ กรุงไทย NEXT คือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินแบบบริการตนเองที่ใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา รวมถึงบริการทางการเงิน เช่น การเรียกดูบัญชี การโอนเงิน และการชำระเงิน สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยก็เหมือนกับการทำธุรกรรมทางการเงินในธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์


–สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร

–เซ็นสัญญากับกรุงไทย NEXT และกำหนดวงเงินที่สามารถใช้งานได้ทันที

–วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

–กู้ง่ายไม่ต้องจำนองหรือผู้ค้ำประกัน

–ผ่อนเริ่มต้น 500 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้กู้

–เจ้าของร้านค้าที่ทำธุรกรรมผ่านแอพ “ถุงเงิน” และกลายเป็นลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองของธนาคาร

–เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น “Money Bag” เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และทำรายการล่าสุดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ขอสินเชื่อ

–ทำธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือน

–ต้องได้รับเชิญให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, เเอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

–ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ย

–อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้

–สูตรคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดคือ

(เงินต้นผิดนัด x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x วันผิดนัด) / 365 วัน

สนใจติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นเรื่องร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ call center 02 111 1111 หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อมูลเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/483

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *