Home / ข่าวทั่วไทย / ยืมที่อื่นไม่อนุมัติ มา ธ.ก.ส. อนุมัติง่าย ไม่ต้องต่อคิวที่ธนาคาร เช็กเงื่อนไข

ยืมที่อื่นไม่อนุมัติ มา ธ.ก.ส. อนุมัติง่าย ไม่ต้องต่อคิวที่ธนาคาร เช็กเงื่อนไข

ข่าวดีมาฟังทางนี้โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบCV-19 สินเชื่อดีๆจากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมช่วยเหลือประชาชนมอบวงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มสภาพคล่อง ในการจับจ่ายใช้สอยด้วยดอกเบี้ยเบาๆระยะผ่อนปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกอีกด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด รายละไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเเบบคงที่ 0.35% ต่อเดือน

ปลอดชำระต้นเงินเเละดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนเเรก

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ส่งชำระคืน 3 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

เป็น “เกษตรกรรายย่อย” เเละลูกจ้างภาคการเกษตร

มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์CV-19

ช่องทางขอสินเชื่อ

LINE Official “BAAC Family”

เว็บไซต์ www.baac.or.th

Call Center 02 555 0555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *