Home / ข่าวทั่วไทย / เราไม่ทิ้งกัน วันที่ 5 ถึง 8 พค เตรียมรับเงินคนละ 10000

เราไม่ทิ้งกัน วันที่ 5 ถึง 8 พค เตรียมรับเงินคนละ 10000

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID ให้เงินสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการเดือนละ 5000 บาท นาน 3 เดือน ซึ่งได้มีการเริ่มโอนให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 8 ล้านคน สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือให้ส่งข้อมูลเพิ่ม ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบและทยอยโอนให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการทุกคน จนครบ 16 ล้านคนตามที่กำหนด

เราไม่ทิ้งกัน:สำหรับผู้ที่สถานะเปลี่ยนเป็น ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด สถานะแบบนี้ หมายถึง เงินน่าจะโอนเข้าบัญชีในช่วงวันที่ 5 ถึง 8 พค นี้ และจะได้เงินรวบยอด 2 เดือน รวม 10000 บาทเลย คือเดือน เมย กับ พค

สถานี้ รอรับเงิน:และสำหรับผู้ที่มือลั่นกดยกเลิกรอบแรก ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com

ใครที่สถานะเปลี่ยนเป็น ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด ให้รอรับเงินวันที่ 5 ถึง 8 พค นี้ และจะได้เงินรวบยอด 2 เดือน รวม 10000 บาท

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *