น้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน เตือนเฝ้าระวังใกล้ชิด

วันที่ 27 ก.ค. 65 มีรายงานสถานการณ์น้ำลำน้ำมูล พื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมนาข้าว พื้นที่การเกษตรท้ายเขื่อนพิมาย เกษตรกร ตำบลท่าหลวง ตำบลรังกาใหญ่ สูงกว่า 1 เมตร

น้ำท่วม

น้ำท่วม

เนื่องจากเขื่อนพิมายเร่งระบายน้ำภายในเขื่อนออกสู่ลำน้ำมูล และ ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเหนือเขื่อนพิมาย ยังส่งผลทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย แล้ว กว่า 10 หลังคาเรือน เนื่องจากอยู่ติดกับลำน้ำมูล

น้ำท่วม

น้ำท่วม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยริมตลิ่งติดลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย และอำเภอชุมพวง

สร้างการรับรู้และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ติดลำน้ำหรือพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม เตรียมตัวให้พร้อมกับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงระยะนี้

ที่มา:mumkhao.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *