คนละครึ่งแจกเฟส 5 แจก 800 คนใหม่ยังไม่เคยได้ ต้องดู

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน

วิธีลงทะเบียนเข้าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับคนใหม่

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้ดำเนินการดังนี้

-ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65

-ต้องยืนยันสิทธิก่อนวันที่ 1 ก.ย. 65 และต้องใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

ขณะเดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 หากพ้นกำหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิ

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

-เป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทย

-มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

-มีบัตรประจำตัวประชาชน

-ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

-ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ

-ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ CV-19

การยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟส 5

-ก่อนใช้สิทธิครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิตาม โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

-ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือแอปฯ Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีก

การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า

-ผู้ประกอบการ ร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

-ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ-โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปฯ ถุงเงินแล้ว จะเข้าร่วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปฯ ถุงเงิน

-ส่วนผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการ-โครงการอื่น สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *