เปิดเงื่อนไขเริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5

ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนจำนวน 26.5 ล้านคน ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 21,200 ล้านบาท นั้น โดยโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนจะได้รับเงิน 800 บาทต่อคน ตลอดเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือได้เงินไม่เกิน 150 บาทต่อคน/ ต่อวัน เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.65 ทั้งนี้รัฐบาลจะร่วมจ่ายอัตราร้อยละ 50 ในค่าบริการสินค้าที่กำหนด รวมถึง อาหารและ เครื่องดื่ม เป็นต้น ขอบคุณภาพเว็บไซต์คนละครึ่ง

โดยเว็บไซต์คนละครึ่ง ได้เผยขั้นตอนระยะเวลาการลงทะเบียรับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ทั้งประชาชาชน และ ร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

เริ่มลงทะเบียน

19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22.00 น.

เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4

หมายเหตุ:สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติโดยจะต้องยืนยันสิทธิ

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65

ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน

ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65

ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน

หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน

ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

แอปพลิเคชัน เป๋าตัง และแอปพลิเคชัน ถุงเงิน จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

กรณีการซื้อ-ขายอาหาร และ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)

การใช้สิทธิตามโครงการฯ ผ่านระบบของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) (ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform) จะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าเฉพาะประเภทอาหารและ/หรือเครื่องดื่มโดยประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น

รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ เพื่อสั่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่เวลา 6.00-21.00 น. ของทุกวัน

ห้ามมีการรับหรือเรียกจะรับการทอนเป็นเงินสดหรือประโยชน์รูปแบบอื่นใดจากการสั่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ว่ากรณีใด

การซื้อขายอาหารและ/เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องเป็นการซื้อขายกันจริง โดยประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ได้อยู่ ณ สถานที่เดียวกัน และประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ใช่บุลคลเดียวกัน

ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการ กระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใดๆ ของรัฐ ขอบคุณภาพเว็บไซต์คนละครึ่ง เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่

เริ่มลงทะเบียน

รับสมัครร้านค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00-22.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

สำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ส.ค. 65 ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น กองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ในเวลาทำการ

ที่มา:siamstreet.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *