Home / ข่าวทั่วไทย / สพฐ. เคาะแล้วทุกโรงเรียนไม่มีปิดเทอม1เรียนยาว8เดือน

สพฐ. เคาะแล้วทุกโรงเรียนไม่มีปิดเทอม1เรียนยาว8เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนประถมและมัธยม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีผลกระทบในเรื่องของความไม่มั่นใจจากผู้ปกครอง ว่าเด็กจะได้ความรู้ครบหลักสูตรหรือไม่ ล่าสุด สพฐ. มาตอบประเด็นสงสัยดังกล่าวแล้ว

วันนี้(6 พ.ค. 63)อีจันนำข้อมูลของ สพฐ. มาตอบประเด็นสงสัยดังกล่าวว่า จากเดิมการเปิดภาคเรียนที่ 1 จะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย สพฐ. ได้ออกประกาศเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนมาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยระยะเวลาในการเปิดเรียนประมาณ 4 เดือน เช่น ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จากนั้นก็เปิดเรียนต่อ ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ครบตามกำหนดระยะเวลา 4 เดือน

ดังนั้นจะไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติเหมือนเดิม แต่ถ้าโรงเรียนต้องการให้มีวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถยืดหยุ่นได้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนในวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) แล้วจึงทดแทนมาเป็นวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ได้ ซึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก:อีจัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *