ยืมเงินฉุกเฉิน ไม่เช็คบูโร กู้ได้ 20,000 บาท สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการ สินเชื่อส่วนบุลคล ซึ่งเป็นการบริการสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้กับ กับบุลคลธรรมดา หาเช้ากินค่ำทั่วไปได้เข้าถึงสินเชื่อเงินกู้ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายหมุนเวียน หรือ นำไปเป็นทุนประกอบอาชีพโดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่ผิดกกฏหมาย โดยบริการสินเชื่อส่วนบุคคล เมืองไทยแคปปิตอล ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 3,000-20,000 บาท เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สามารถผ่อนได้นานสูงสุด ที่ 36 เดือน คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็สมัครได้ทุกอาชีพ

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เพื่อการประกอบอาชีพ แต่ไม่รวมถึงสินเชื่อเพื่อการศึกษา, การเดินทางไปต่างประเทศ, ค่ารักษาพยาบาล, สวัสดิการพนักงาน หรือสินเชื่อตามที่
ธปท. กำหนด

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล เมืองไทยแคปปิตอล

ไม่ต้องใช้คนค้ำ

อนุมัติง่าย

ผ่อนนานถึง 24 งวด

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

วงเงินให้กู้

–ตั้งแต่ 3,000 – 20,000 บาท

สินเชื่อด่วนกู้ง่าย 3,000-20,000 เมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำรับเงินทันที – บังจ๊าบ

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

–ผ่อนชำระเป็นรายเดือนตั้งแต่ 10 – 36 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

–คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี (คำนวณแบบลดต้นลดดอก)

เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ

–หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และผู้ขอสินเชื่อต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง

–หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ที่สาขาของบริษัททุกสาขา หรือขอรับบาร์โค้ด จากทุกสาขาของบริษัทเพื่อนำไปชำระค่างวดผ่านตัวแทน เช่น

เค้าเตอร์เซอร์วิส 7-EREVEN ทุกสาขา

เทสโก้โลตัส

บิ๊กซี

โมบายแบงก์กิ้ง (เฉพาะธนาคารที่เปิดให้บริการ)ได้แก่

K Plus(กสิกรไทย)

Bualuang M Banking(ธนาคารกรุงเทพ)

SCB ไทยพาณิชย์

KMA กรุงศรี

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthaicap.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 483 8888

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *