Home / ข่าวทั่วไทย / เผยโฉมปุ่ม เขียว เหลือง กับ 3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนเกษตรกร

เผยโฉมปุ่ม เขียว เหลือง กับ 3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า หลังจากที่มีการเปิดตัวเว็บไซต์ ช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ต้องการรับเงินช่วยเหลือ ช่วง cd19 แต่ไม่มีบัญชี ธกส เพื่อลงเลขที่บัญชีของธนาคารอื่นรับเงินแทน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น

ล่าสุดเมื่อตรวจสอบเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com หลังจากที่เปิดตัวไปแล้ว พบว่า มีปุ่ม 2 ปุ่มให้เลือก ดังนี้

ปุ่มสีเขียว เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินโอน หากใครที่ต้องการลงทะเบียนเลขที่บัญชี ให้คลิกที่ปุ่มนี้ โดยผู้ที่จะแจ้งช่องทางการรับเงินโอน คือคนที่เป็นเกษตรกร และมีการปรับปรุงสถานะและฐานข้อมูลต่าง ๆ จนเป็นปัจจุบัน แต่ไม่มีบัญชีธนาคารของ ธกส โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกรของท่านได้ผ่านเว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/

ปุ่มสีเหลือง ตรวจสอบผลการโอนเงิน

นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ยังได้ไกด์ไลน์แก่เกษตรกรคร่าว ๆ ถึงหลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียน ดังนี้

1 หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3 บัญชีเงินฝากธนาคาร

อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง

ลองทำดูนะคะ

ที่มา:dailyliveexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *