ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 ก.ย. 65

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดย ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ปตท. (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 บางจาก (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.06 บาท/ลิตร

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *