ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้แล้ว

สำหรับใครที่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ อัปเดตความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หลังจากเปิดให้มีการลงทะเบียน บัตรคนจนไปตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.2565 จนถึงวันที่ 19 ต.ค.2565 โดยในวันพรุ่งนี้ 16 ก.ย.2565 กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลรอบแรก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน วันที่ 5 – 8 ก.ย. 65 และจะประกาศผลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

1.เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่

เลือกปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ระบุหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด สำหรับช่องทางลงทะเบียนออนไลน์

2.ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยงานรับลงทะเบียน

เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดย กระทรวงการคลัง จะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง หากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน หรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสด หรือไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม เริ่มลงทะเบียน

กรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไว้เท่านั้น

กรณีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน เอกสารที่ต้องใช้ในลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 -17.30 น.) ไทม์ไลน์ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

-ลงทะเบียน วันที่ 5 – 8 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 9 – 15 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 16 – 22 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 23 – 29 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 7 – 13 ต.ค. 65 ประกาศผลศุกร์วันที่ 21 ต.ค. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 14 – 19 ต.ค. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 65

ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว และไม่มีครอบครัว

1.ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ใช้เอกสาร แบบฟอร์มลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

2.ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ใช้เอกสาร แบบฟอร์มลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *