Home / ข่าวทั่วไทย / 20 คำถามเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกรจะได้ไม่พลาดสิทธิ์รับเงิน15,000

20 คำถามเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกรจะได้ไม่พลาดสิทธิ์รับเงิน15,000

อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์เงิน “เยียวยาเกษตรกร” พร้อมไขคำตอบ 20 ข้อสงสัย เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

จากกรณี การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส “โควิด-19” รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส.ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ทางด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงประเด็น 20 คำถาม เรื่องเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ดังต่อไปนี้

1.ในกรณีมีการอุทธรณ์ จะมีขั้นตอนอย่างไร

กระบวนการทำงานของระบบอุทธรณ์เงินเยียวยา

2.สถานที่สําหรับไปขออุทธรณ์

เกษตรอําเภอ ประมงจังหวัด/อําเภอ ปศุสัตว์จังหวัดอําเภอหม่อนไหม ภูมิภาคสํานักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ภูมิภาคยาสูบการยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
3.การจ่ายเงินเยียวยานี้

จ่ายเป็นรายครอบครัวหรือรายบุคคล เป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว์ เป็นต้น

4.แผนการดําเนินการการเยียวยาเกษตรกร เป็นอย่างไร

รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ (รอบแรก) ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 63(รอบสอง)1-15 พ.ค. 63 โดยคาดการณ์ว่า หากไปคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากไม่ซ้ำซ้อนและมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา COVID-19 แล้วรอบแรก จะได้รับ 5,000 บาท ก่อนตั้งแต่ 15 พ.ค. 63 รอบสอง จะได้รับ 5,000 บาท ภายในสิ้นเดือน พ.ค. 63
5.มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยาในกรณีที่ผ่านการพิจารณา

ให้ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555
6.ถ้าไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. จะดําเนินการอย่างไร

ตรวจสอบรายละเอียดจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com
ให้ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555

7.ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม่

ได้ หากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ
8.เกษตรกรยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติม ตอนรับเงินหรือว่าเงินจะเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยอัตโนมัติ

หากเกษตรกรได้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. แล้ว และได้รับสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกร โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งเงินเยียวยาจะโอนเข้าสู่บัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ (ต้องถาม ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ถ้าเกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มีบัญชีแล้วไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์จะได้หรือไม่)
9.กรณีเกษตรกรที่ต้องสละสิทธิ์ อาทิ วุฒิสมาชิก จะต้องดําเนินการอย่างไร

สามารถทําได้โดย ทําหนังสือแจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอีกช่องทางได้แก่ การขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กําลังพัฒนา)

10.สอบถามกรณีผู้รับจ้างกรีดยาง จะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

ได้ในรอบที่ 2 หากผู้รับจ้างกรีดยางผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย(สกย.)โดยขอให้ไปติดต่อสอบถามรายชื่อได้ที่หน่วยงาน สกย.ในพื้นที่
11.ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเป็นหมอนวดรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะให้สิทธิ์เยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่กําหนดไว้
12.กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตร (ด้านพืช) และลูกชายเลี้ยงโค 5 ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จะได้สิทธิ์เยียวยาหรือไม่

กรณีนี้ ทั้งพ่อและลูกชายจะได้สิทธิ์เยียวยา ทั้งนี้ทั้งสองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

13.เกษตรกรที่ได้เงินรอบแรกนี้มีหลักเกณฑ์อะไร รอบต่อๆ ไป ใช้หลักเกณฑ์อะไร และจะได้เมื่อไร

จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กําหนด ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม โดยจะได้ในรอบแรกวันที่ 15 พ.ค. 2563
14.เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานี้แล้ว ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชยรายได้

เกษตรกรยังได้รับสิทธิ์เงินชดเชยอื่นได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดเช่นเดิม
15.หัวหน้าครัวเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกในครัวเรือน ทํางานราชการ รับจ้าง เป็นพ่อค้าแม่ค้า จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

หัวหน้าครัวเรือนรายนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา ทั้งนี้ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

16.กรณีครัวเรือนเกษตรกร มีสมาชิกที่ได้รับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

กรณีนี้ หัวหน้าครัวเรือนยังได้รับเงินเยียวยาหากตัวหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม
17.กรณีกลุ่มที่ไปปรับปรุงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนใหม่ ไม่มีเอกสารสิทธิ จะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

ติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน จะได้รับสิทธิ์ทุกคน
18.โดนตัดสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร / สมาชิกที่ช่วยทําเกษตร แต่พอมาเช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรแล้วไม่มีรายชื่อ จะต้องทําอย่างไร

ให้อุทธรณ์ตามช่องทางที่ภาครัฐจัดให้

19.สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

1.เสียชีวิต

2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ

3.แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร

4.แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

5.ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี(เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สําหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60)

20.การแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิดหรือไม่

การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา(ขอบคุณคุณรัชดา ธนาดิเรก–รองโฆษกรัฐบาล)

ที่มา:igdara.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *