บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ภายหลังที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมให้ทำการเช็กสิทธิสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และให้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ล่าสุด ได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

–เลือก ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

–กรอกเลขประจำตัวประชาชน,วันเดือนปีเกิด

–เลือก ตรวจสอบข้อมูล

–รอประมวลผล

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ดังนี้

–ธนาคารออมสิน

–ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

–ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

–สำนักงานคลังจังหวัด

–ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

–สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

–ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

–สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09-4858-9794 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

–สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3536, 3542, 3518 หรือโทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

–ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.)

อย่างไรก็ตาม ขอให้ได้สิทธิกันทุกคนนะ

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *