Home / ข่าวทั่วไทย / วันสุดท้ายแล้วของการทำงาน กลับไปสู้ต่อที่บ้านกัน

วันสุดท้ายแล้วของการทำงาน กลับไปสู้ต่อที่บ้านกัน

จากสถานการณ์ในตอนนี้มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวลง หรือ ลดจำนวนพนักงานเพื่อความอยู่รอด เช่นเดียวกันกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ซูมิคินไพพ์ โดยเฟซบุ๊กชื่อ Manachai Wngklm‎ ถึง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า วันสุดท้ายแล้วของการทำงาน กลับไปสู้ต่อที่บ้านกัน บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ซูมิคินไพพ์

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm

สู้ๆนะคะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm

ถือซะว่ากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะคะ สู้ๆจ้า

ที่มา:dailyliveexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *