Home / ข่าวทั่วไทย / บุญใหญ่ทั้ง 12 ประการที่ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่จะได้รับ

บุญใหญ่ทั้ง 12 ประการที่ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่จะได้รับ

การที่เราดูแลพ่อแม่ให้เหมือน ตอนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรา ตั้งแต่เล็กจนโต ท่านไม่เคยบ่นว่า เหนื่อยเลยสักคำ ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยบ่น จนเราโตขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้ เราก็ควรตอบแทน ท่านด้วยการดูแลท่านให้มีความสุข ทั้งกายและใจหลายๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วและคงจะเคยได้ยินกัน

มามากตั้งแต่เล็กๆ ว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดู เรามานั้น คือพระอรหันต์ อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุก ศาสนาจะมีการสั่งสอน ให้เป็นคนดีให้เราปฏิบัติ ต่อคนที่รัก เราในครอบครัวเป็นอย่างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญู และเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิต ของตนเอง มาก ๆ

ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตยิ่งขึ้นไป ซึ่งในวันนี้ เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญู รู้คุณพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับจาก การที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดาเป็นอย่างดีมาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบ และนำไปเป็นแนวทาง การปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1.ขณะที่ท่านล่วงลับจากไปแล้วให้จัดพิธีให้ท่าน:หมั่นทำบุญอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ

2.ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้น ดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย:เหลือ กิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อยามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่างดีให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่
มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามามี12ประการ

1.ทำให้เป็นคน มีเหตุผลในทุกๆเรื่อง

2.ทำให้มีความอดทนจากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

3.ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

4.ทำให้เป็นคน มีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

5.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

6.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

7.ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

8.ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

9.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

10.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

11.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

12.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก

ที่มา:pankanan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *