Home / ข่าวทั่วไทย / ตามหาด่วน ผู้โดยสาร 10 คน หลังนั่งรถตู้คันเดียวกับคนติดโควิด-19

ตามหาด่วน ผู้โดยสาร 10 คน หลังนั่งรถตู้คันเดียวกับคนติดโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข เร่งตามหาผู้โดยสาร 10 คนด่วน! หลังนั่งรถตู้คันเดียวกับชายกัมพูชาติดโควิดหลังกลับจากไทย

โดยเมื่อวานนี้ (2 มิ.ย.) นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีประเทศกัมพูชา พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นชายชาวกัมพูชา อายุ 26 ปี ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากโรงเรียนสอนศาสนา ใน จ.ยะลา ว่า…

ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศจะมีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ ดังนั้น เมื่อประเทศกัมพูชาเจอผู้ป่วย ก็ต้องแจ้งให้ประเทศไทยทราบ เพราะชายคนดังกล่าวกลับมาจากประเทศไทย ขณะนี้กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กำลังรอหนังสือเป็นทางการจากสาธารณสุข ของประเทศกัมพูชา

โดยเบื้องต้นทราบว่า บุคคลดังกล่าวเข้าด่านมาทางสระแก้ว ซึ่งจะต้องติดตามในส่วนของผู้ร่วมเดินทาง ทั้งนี้ผู้ป่วยรายดังกล่าวมาเรียนศาสนาในจ.ยะลา แต่ไม่ทราบอยู่ที่นั่นระยะเวลานานเท่าใด แล้วเมื่อออกจากจ.ยะลา ผู้ป่วยรายดังกล่าวไปไหนต่อบ้าง เป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

เพราะว่า จากประวัติการเดินทางเข้ามาอยู่ใช้เวลาเกือบ 30 วัน ก่อนที่จะกลับไปสู่ประเทศกัมพูชา ซึ่งจากประวัติที่ประเทศกัมพูชาให้มาผู้ป่วยรายนี้ได้นั่งรถตู้ลงที่ จ.สระแก้ว มีผู้ร่วมทางประมาณ 10 คน เป็นใครบ้างยังไม่ทราบ โดยในส่วนของกรมควบคุมโรคกำลังทำงานร่วมกับทางกสทช. เพื่อให้ได้เครือข่ายของผู้ที่ใช้เครื่องมือสื่อสารในระหว่างนั่งรถตู้ตามที่อ้างในวันที่เดินทาง โดยรายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลลและรูปจาก workpointnews สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *