ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2566 อัปเดตล่าสุดกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม

ราคาน้ำมัน ปตท.

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.99 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมียม ราคา 43.06 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.16 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 44.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.99 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.74 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน PT

ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.16 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร

ที่มา:siamnews

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *