Home / ข่าวทั่วไทย / ข่าวดี! ธ.ก.ส เปิดให้กู้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินรายละ 50000 บาท ผ่อนนาน 5 ปี ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ

ข่าวดี! ธ.ก.ส เปิดให้กู้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินรายละ 50000 บาท ผ่อนนาน 5 ปี ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังมีความต้องการเรื่องเงินหมุนเงินไม่ทัน หรือกำลังร้อนเงินขาดมือในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วันนี้เรามีข่าวดีมาแนะนำเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงมาใช้

โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อแก้ไขความ เดือดร้อนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ตามมติของ ครม.

เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย สามารถขอยื่นกู้ ฉุกเฉินได้ไม่เกินรายละ 50,000บาทและคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.85%/เดือน มีระยะเวลาในการชำระเงิน กู้สูงสุดไม่เกิน 5ปี

ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นกู้ มีดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงินกู้ฉุกเฉินรายละ 5 หมื่นบาท

2.ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

3.ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.85 เปอร์เซ็นต์

4.ต้องมีบุคคล 1 คน หรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

5.หลักเกณฑ์ให้กู้ ดูจากความสามารถในการจ่ายหนี้รายได้และรายจ่าย

6.ใช้เครดิตบูโรด้วยแต่ไม่มีผลกับการขอสินเชื่อนี้

7.สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้มีการผ่อนปรนให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่เคยมีประวัติทางการเงินไม่ดีสามารถกู้เงิน ได้สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธ.ก.ส.สาขาใกล้ บ้ านของท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *