Home / ข่าวทั่วไทย / ชดเชยสงกรานต์ ก.ค.นี้! หยุดยาวทั้งทีคลังเตรียมแจกเงินให้เที่ยวในประเทศ3,000

ชดเชยสงกรานต์ ก.ค.นี้! หยุดยาวทั้งทีคลังเตรียมแจกเงินให้เที่ยวในประเทศ3,000

คลังชงแจกเงินให้เที่ยวในประเทศคนละ 3,000 บาท เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ในช่วงชดเชยวันสงกรานต์

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า กระทรวงการคลัง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ หลังจากแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งกระทบต่อการท่องเที่ยวและบริโภคในประเทศ

โดยจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มมาตรการคือ ช่วงเดือนก.ค.เป็นต้นไป และให้มีวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในช่วงเดือนก.ค.นี้ มาตรการที่จะออกมานั้น เช่น การแจกบัตรกำนัล การเสนอให้แจกเงินให้คนละ 3,000 บาท เพื่อท่องเที่ยวภายในประเทศ มาตรการที่ออกมาจะต้องให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และร้านอาหาร เข้าร่วมจัดโปรโมชั่นลดราคาต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการภาครัฐ และจูงใจให้ประชาชนตัดสินใจท่องเที่ยวด้วย เช่น การลดราคา เพื่อให้คนเข้าใช้บริการมากขึ้น เป็นต้น

ที่มา:varietyded.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *