Home / สาระน่ารู้ / ชีวิตครอบครัวที่ดีสามีเป็นผู้ให้ภรรยาเป็นผู้เก็บ

ชีวิตครอบครัวที่ดีสามีเป็นผู้ให้ภรรยาเป็นผู้เก็บ

การใช้ชีวิตคู่การมีครอบครัวที่ดีนั้น คือสามีเป็นผู้ให้ ภรรยาเป็นผู้เก็บ ความหมายของการให้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า คนเป็นสามีจะต้องให้เงินทองทรัพย์สินกับภรรยาเพียงอย่างเดียว และเก็บนั่นก็ไม่ได้หมายความว่า คนเป็นภรรยาจะต้องเป็นคนเก็บเงินอยู่ฝ่ายเดียว นั่นหมายถึงเก็บอย่างอื่นให้เป็นด้วย เพื่อที่จะช่วยทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จในชีวิต ประสบความสำเร็จในความรัก หากคุณอยา กเปลี่ยนชีวิตคู่ให้เป็นความสุขทั้งสองฝ่าย จะสามารถปฏิบัติตามกันได้

สามีต้องให้ 4 อย่างนี้แก่ภรรยา 1 ให้ในเรื่องของความไว้วางใจกับภรรยา ยอมเปิดใจและถามข่าวหรือเรื่องราวต่างๆของภรรยา ไม่มีความลับต่อกัน เช่น วันนี้ไปไหน ทำอะไร หรือไปกับใคร จะต้องไม่พูดโกหก เพื่อที่จะไม่ให้มีความระแวงซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในภายหลัง 2 ให้เรื่องเงินแก่ครอบครัวตามความสามารถที่คุณมี อย่าให้ภรรยาแบบรับค่าใช้จ่ายหรือภาระเพียงผู้เดียว หากเป็นไปได้ก็ควรที่จะเลี้ยงดูภรรยาแบบที่คนเป็นสามีที่ดีเขาทำกัน

3 ให้เรื่องเวลาแก่ครอบครัว เมื่อภรรยาต้องการสามี ลูกๆต้องการคุณพ่อ ควรที่จะหาเวลาให้กับภรรยาและลูก ไม่ใช่แค่วันๆทำแต่งาน กลับถึงบ้ านก็เข้านอนไม่มีเวลาให้ครอบครัว 4 ให้เกียรติภรรยาและครอบครัวในเรื่องของการยอมรับในสังคม เวลาจะไปไหนก็ต้องมีภรรยาไปด้วยอยู่เสมอ หากไปคนไหนมาไหนคนเดียวก็ต้องให้เกียรติภรรยา ทั้งในต่อหน้าและลับหลัง จงอย่าลืมว่าเรามีครอบครัวแล้วไม่ควรที่จะทำตัวเหมือนตอนยังโสด

ภรรยาก็ต้องเก็บได้ 4 อย่างนี้1 1 ต้องเก็บให้ได้ หากมีสามีแล้วเวลามีปัญหาต้องเป็นคนหนักแน่น เริ่มต้นของชีวิตคู่จุดเริ่มต้นของความรัก การสร้างครอบครัวที่ดีนั้นไม่ใช่แค่เอาแต่ชนะ เราจะต้องสนใจในปัจจุบันและอนาคต เข้าใจซึ่งกันและกัน ให้อภัยได้จงให้อภัยกันอย่าคิดแต่เอาชนะอยู่ฝ่ายเดียว 2 ต้องเก็บเงินที่สามีให้ เก็บเงินในที่นี้หมายถึงเก็บเงินให้เป็น บริหารเงินให้เป็น หากในจังหวะชีวิตที่ตกงาน เราก็จะสามารถมีเงินเก็บสะสมนำมาใช้หรือนำมาบริหารจัดการได้ดี เพื่อนำมาเป็นทุนในการหางานหรือหาอาชีพใหม่ในอนาคตได้

3 ต้องเก็บคำพูดไว้ให้ดี เวลามีเรื่องที่เข้าใจกันผิด หรือไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกันหรือมีปัญหาในครอบครัว อย่าประกาศเรื่องในครอบครัวให้ใครๆฟัง เพราะพวกเขาไม่ใช่เพียงฟังอย่างเดียว เขาจะตำหนิและนำเรื่องราวไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้สามีของตัวเองเสียภาพลักษณ์เสียเครดิตเปล่า 4 ต้องเก็บตัวเองได้ หากมีสามีแล้วอย่าเป็นคนเปิดเผยมากนัก ใครชวนไปไหนก็อย่าใจอ่อนตามเขาไป หากชายใดหรือคนไหนมาพูดมาจีบ มายิ้ม อย่าไปเสนอหน้า แบบนี้เขาเรียกว่าจะนอกใจสามี ต้องหนักแน่นว่าตัวเองมีสามีแล้ว ตัวเองแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *