ธนาคารกรุงเทพ ประกาศด่วน ลูกค้าที่ใช้งานผ่านโมบายแบงค์กิ้ง รีบยืนยันตัวตนที่สาขาด่วน ก่อนเดือน พ.ค.

ธนาคารกรุงเทพ ได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อ bangkokbank เพิ่มระดับความปลอดภัยโมบายแบงก์กิ้ง มั่นใจไปอีกขั้น เตรียมพร้อมสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

เตรียมพร้อมสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

นำบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ถ่ายภาพใบหน้าได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้

1.จำกัดการใช้งานแอป 1 อุปกรณ์/ท่าน เท่านั้น

2.บล็อกการเข้าถึงแอปจากระยะไกล (Remote access) กรณีลูกค้ามีการเปิดการใช้งาน การช่วยเหลือการเข้าถึง (Accessibility) ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้ จนกว่าจะปิดการใช้งาน Accessibility ที่ “การตั้งค่า” (Settings) ของตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ

3.ลดวงเงินตั้งต้น สำหรับธุรกรรม โอน / จ่าย / เติม จากเดิม 200,000 บาท/วัน เป็น 50,000 บาท/วัน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยลูกค้าสามารถปรับเพิ่มวงเงินโอน / จ่าย /เติม ได้เอง ผ่านแอป (ดูวิธีเปลี่ยนวงเงินส่วนตัว) ซึ่งจะมีผลเฉพาะกับลูกค้าที่ไม่เคยปรับวงเงินเท่านั้น ลูกค้าที่เคยปรับวงเงินจะไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถใช้วงเงินเดิมที่ตั้งไว้

4.เพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2566 ในธุรกรรมต่อไปนี้

รายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นผ่านเลขที่บัญชี/พร้อมเพย์/สแกนคิวอาร์ หรือ เติมเงินพร้อมเพย์/G-Wallet ที่เข้าเงื่อนไขดังนี้

รายการที่มียอดเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

รายการที่ทำให้ยอดสะสมต่อวัน ครบทุก 200,000 บาท

การปรับเพิ่มวงเงินโอน / จ่ายเงิน ผ่านแอป

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าได้อย่างสมบูรณ์ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ยืนยันตัวตนด้วย biometric ผ่านหน้า Face Recognition

กำหนด 3 ธุรกรรมที่ต้องยืนยันตัวตนคือ

การโอนวงเงินเกิน 50,000 บาทต่อรายการ

โอนวงเงินเกิน 200,000 บาทต่อวัน

การปรับเพิ่มวงเงินเกิน 50,000 บาทต่อวัน

ที่มา:สยามนิวส์

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *