Home / ข่าวทั่วไทย / พบอีสาน 4 จังหวัด มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วเกือบ 3,000 ราย

พบอีสาน 4 จังหวัด มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วเกือบ 3,000 ราย

ไข้เลือดออกกลับมาระบาดอีกแล้ว ขณะนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนที่ทุกปีมักจะมีอัตราการป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจะมีแหล่งน้ำขังอยู่ทั่วไป กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

13 มิ.ย. 63 นายแพทย์กิตติพงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (นครราชสีมา) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน

ขณะนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 2,994 ราย โดยแบ่งเป็น นครราชสีมา จำนวน 1,441 ราย เสียชีวิต 2 ราย , ชัยภูมิ จำนวน 960 ราย , บุรีรัมย์ จำนวน 340 ราย และสุรินทร์ จำนวน 253 ราย ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีอัตราผู้ป่วยมากที่สุด

โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โนนไทย อ.โชคชัย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนที่ทุกปีมักจะมีอัตราการป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจะมีแหล่งน้ำขังอยู่ทั่วไป กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นอย่างดี ประกอบกับใกล้ช่วงเปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกสูงมาก

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดบุคลากร และเจ้าหน้าที่ อสม.ลงพื้นที่รณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนแล้ว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อีจัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *