เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลรอบเก็บตก ผ่าน-ไม่ผ่าน วันนี้ 4 พ.ค. 66

วันที่ 4 พ.ค. 66 ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่กระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน รอบใหม่ โดยผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่ 4 พ.ค. 66 แล้วพบว่ามีสถานะ “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” จะต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายในวันที่ 14 พ.ค. 66 และสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

ส่วนวงเงินที่จะได้รับสิทธิย้อนหลังนั้นจะเป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ ของเดือน เม.ย. 66 จำนวน 300 บาท เท่านั้น

ทั้งนี้ ในการยืนยันตัวตน ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 14 พ.ค. 66 ยังสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

ยืนยันตัวตน 4 พ.ค.-14 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิวันที่ 18 พ.ค. 66 เป็นต้นไป ได้รับสิทธิย้อนหลังเฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าฯ ของเดือน เม.ย. 66

ยืนยันตัวตน 15 พ.ค.-26 พ.ค. 66

เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 66 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

ยืนยันตัวตน 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66

เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 66 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 66 หรือเดือนถัดไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิหลังยืนยันตัวตน ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

กรณีผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่ 4 พ.ค. 66 แล้วพบว่ามีสถานะ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา” และได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่ 12 มิ.ย. 66

โฆษกกระทรวงการคลังแจ้งว่า ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ที่มา:siamnews.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *