ยืนยันตัวตนรอบเก็บตก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินย้อนหลังเท่าไหร่ เช็กเลย

กระทรวงการคลัง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบเก็บตก ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th วันนี้ (4 พ.ค. 66) โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับสถานะว่า “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” จะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยได้กำหนดไทม์ไลน์การยืนยันตัวตน และวันที่เริ่มใช้สิทธิรวมถึงสิทธิที่จะได้รับในช่วงที่เข้ายืนยันตัวตนดังนี้

ไทม์ไลน์ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก็บตก

ช่วงเวลายืนยันตัวตน

4 พ.ค.-14 พ.ค. 66

เริ่มใช้สิทธิ 18 พ.ค. 66

ได้รับสิทธิ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคร้านธงฟ้าฯ ของเดือน เม.ย. 66 จำนวน 300 บาท

ช่วงเวลายืนยันตัวตน

15 พ.ค.-26 พ.ค. 66

เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66

ได้รับสิทธิ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคร้านธงฟ้าฯ นับจากเดือน เม.ย. 66 โดยให้ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

ช่วงเวลายืนยันตัวตน

27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66

เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66

ได้รับสิทธิ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคร้านธงฟ้าฯ นับจากเดือน เม.ย. 66 โดยให้ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก็บตก ในวันนี้ (4 พ.ค. 66) พบว่าสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และได้ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้ง ในวันที่ 12 มิ.ย. 66

ที่มา:siamnews.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *