สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ อนุมัติง่าย รับ BigBike อายุถึง 7 ปี

แน่นอนว่าสำหรับในส่วนของชาวไบค์เกอร์นั้น อิสระของการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่อใต้ยังไงการเดินทางนอกจากวัดความอึดของเครื่องยนต์แล้วยังวัดความอึดของคนเช่นกัน ซึ่งในชีวิตการทำงานหรือการประกอบการหลังการเดินทาง สำหรับชาวไบค์เกอร์ที่กำลัง มองหาสินเชื่อในช่วงนี้ถือไดด้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีจริงๆ สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ อนุมัติง่าย รับ BigBike อายุถึง 7 ปี อีกหนึ่งสินเชื่อดีๆของ ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อรถบิ๊กไบค์แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Car4Cashแบบโอนเล่ม

คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ

ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่

ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 4.50%-15.00%* ต่อปี

เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 48 เดือน

Car4Cash โปะแบบไม่โอนเล่ม

คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ

ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้น 12.00%-24.00% ต่อปี

เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 48 เดือน

4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

1.สมัครง่ายได้ทุกที่

2.นัดรับเอกสาร

3.รอแจ้งผลอนุมัติ

4.รอรับเงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีบิ๊กไบค์* เป็นของตนเอง

อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

*บิ๊กไบค์ หมายถึงเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคา 100,000 บาทขึ้นไป

*ชาวต่างชาติสามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร กรุงศรีทุกสาขา หรือ https://www.car4cash.com/product/big-bikes?eventscp=7

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *