Home / ข่าวทั่วไทย / ปชช.เตรียมเฮ รองโฆษกเตรียมประกาศข่าวดี

ปชช.เตรียมเฮ รองโฆษกเตรียมประกาศข่าวดี

รองโฆษกรัฐบาลแย้มข่าวดี แบงก์ชาติเตรียมออกมาตรการลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนจากวิกฤตโควิด19

วันนี้(18 มิ.ย.)น.ส.รัชดา ธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เตรียมออกมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19(เฟสใหม่)จะเริ่มตั้งแต่1 ก.ค.-31 ธ.ค. 63ประกอบด้วย

บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยเหลือ16% ต่อปี(จาก18% ต่อปี)ถ้าแปลงหนี้เป็นเทอมโลนลดดอกเบี้ยเหลือ12% ต่อปี บัตรกดเงินสด ลดดอกเบี้ยเหลือ26% ต่อปี(จาก28% ต่อปี)

สินเชื่อส่วนบุคคล ลดดอกเบี้ยเหลือ25% ต่อปี(จาก28% ต่อปี)กรณีเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ Non Bank ลดดอกเบี้ยเหลือ 22% ต่อปี (จาก28% ต่อปี)

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดดอกเบี้ยเหลือ24% ต่อปี(จาก28%ต่อปี)สินเชื่อเช่าซื้อ ลดดอกเบี้ยลง1%จากสัญญาเช่าซื้อเดิม

สินเชื่อบ้าน พักจ่ายเงินต้น 3 เดือน ปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ได้อย่างไรก็ตาม ให้รอประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณแหล่งข่าว:https://bit.ly/2UVJYL4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *