Home / ข่าวทั่วไทย / เผยวันจ่ายเงินเยียวยาบัตรคนจน 3,000 บาท

เผยวันจ่ายเงินเยียวยาบัตรคนจน 3,000 บาท

เรียกได้ว่าประชาชนตั้งหน้าตั้งตารอกันว่าเงินจะเข้าววันไหนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐมาก่อนว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการเพื่อโอนเข้าเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เร็วที่สุด โดยอยากจ่ายให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่ขณะนี้มีกระบวนการ 2 ส่วน ที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกัน ได้แก่

1.เสนอคณะกรรมการที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อขออนุมัติการใช้กลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเงินช่วยเหลือ ให้กับประชาชน

2.ดำเนินการขอจัดสรรและเบิกจ่ายเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

แยกจ่าย 2 รอบ หรือจ่ายเดือนหน้ารอบเดียว นายลวรณ กล่าวต่อว่า การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังดำเนินกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จเมื่อใด ถ้าดำเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะจ่ายเงินให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2563 จำนวน 2 งวดรวมเป็นเงิน 2,000 บาท และจะจ่ายงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2563 อีก 1,000 บาท

แต่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่า ถ้ากระบวนการต่างๆ เสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ แต่เลื่อนการจ่ายเงินออกไปเป็นวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 แทนจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าหรือไม่ เพราะรออีกเล็กน้อย ประชาชนก็จะได้รับเงิน 3 งวดในครั้งเดียว รวม 3,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการเสร็จไม่ทันเดือนมิถุนายน 2563 ก็ต้องจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 3 งวด รวม 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคม 2563 เหมือนกัน

ตอนนี้กำลังเร่งให้เร็วที่สุด สมมุติถ้าเสร็จปลายเดือนนี้ ประชาชนก็ได้รับเงิน 2 งวดแรก คืองวดเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายน 2563 จำนวน 2000 บาทแต่ถ้าเลื่อนออกไปอีกหน่อย เป็นวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ประชาชนก็จะได้รับ 3 งวดเลย จะเป็นประโยชน์กว่าไหม กำลังพิจารณา แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กระบวนการต่างๆ ด้วยว่าจะเสร็จเมื่อใด นายลวรณกล่าว

1.1 ล้านคนรออยู่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ครม. มีมติเห็นชอบโครงการจ่ายเงินเยียวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVIDสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1,164,222 คน ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการ อื่นๆ ของภาครัฐมาก่อน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จะได้รับเงินผ่านบัตรฯแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เดือนละ 1000 บาท จำนวน 3 ครั้ง คือ งวดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 รวมแล้ว 3000 บาท งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการรวมอยู่ที่ 3492 ล้านบาท นำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนว่า รัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เมื่อใด

สิทธิประโยชน์ บัตรคนจน สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เป็นบัตรที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือพร้อมจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่มี่รายได้น้อยทั่วประเทศ โดยนอกจากวงเงินเยียวย า จำนวน 3000 บาทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิ์ประโยชน์อื่นๆ อีก 7 ด้านในปัจจุบัน ได้แก่

ที่มา:varietyded.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *