Home / ข่าวทั่วไทย / อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือลงทะเบียนไม่สำเร็จ

อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือลงทะเบียนไม่สำเร็จ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากมายกันเลยทีเดียว บางธุรกิจถึงกับต้องพักกิจการ หรือปิดกิจการกันไปเลย ทำให้เกิดการว่างงาน ตกงาน กันเป็นจำนวนเยอะมากมาย ล่าสุดทางด้าน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ก็ได้มีการออกมาโพสต์ช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้ว และจะได้ช่วยเหลือทางด้านไหนกันบ้างนั้น ลองไปดูกัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ก็ได้รับรายงานว่า ทางด้านเพจเฟซบุ๊คทชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุไว้ว่า

“รอรับเงินประมาณ 1 เดือน รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย

จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน”

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา:yuzz.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *