Home / ข่าวทั่วไทย / เครดิตไม่ดี ก็กู้ได้ ธ.ก.ส.ให้กู้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละ 50000 บาท

เครดิตไม่ดี ก็กู้ได้ ธ.ก.ส.ให้กู้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละ 50000 บาท

สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงิน หมุนเงินไม่ทัน หรือกำลังร้อนเงิน เงินขาดมือในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วันนี้เรามีข่าวดีมาเเนะนำ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยเเพงๆมาใช้

โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเเก้ไขความเดือดร้อนเเละช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงเเหล่งเงินในระบบ ตามมติของ ครม.
เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย สามารถขอยื่นกู้ฉุกเฉิน ได้ไม่เกินรายละ 50,000บาท เเละคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.85%/เดือน มีระยะเวลาในการชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5ปี

ซึ่งรายละเอียดเเละหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นกู้ มีดังนี้

1.ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงินกู้ฉุกเฉิน รายละ 5 หมื่นบาท

2.ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

3.ดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกิน 0.85 เปอร์เซ็นต์

4.ต้องมีบุคคล 1 คน หรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

5.หลักเกณฑ์ให้กู้ ดูจากความสามารถในการจ่ายหนี้ รายได้ เเละรายจ่าย

6.ใช้เครดิตบูโรด้วย เเต่ไม่มีผลกับการขอสินเชื่อนี้

7.สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งเเต่วันนี้

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้มีการผ่อนปรนให้ประชาชน หรือเกษตรกรที่เคยมีประวัติทางการเงินไม่ดี สามารถกู้เงินได้ สำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้านของท่าน รายละเอียด

ที่มา:wasawadeezaa.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *