Home / ข่าวทั่วไทย / บัตรคนจนได้เฮเดือน ก.ค. เงินเข้า 8 เด้งเยียวยา 3000 บาทเข้าด้วย(อ่านรายละเอียดดีๆ)

บัตรคนจนได้เฮเดือน ก.ค. เงินเข้า 8 เด้งเยียวยา 3000 บาทเข้าด้วย(อ่านรายละเอียดดีๆ)

ข่าวสังคมออนไลน์วันนี้–ขอไล่เรียงวันตามปฏิทินของเดือนก.ค.ให้ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรคนจน วันไหนตังค์เข้าได้รับตังค์เพื่อใช้จ่ายค่าอะไรและจะได้รับตังค์เป็นจำนวนเท่าไร เช็กได้ที่นี่

เริ่มแจกตังค์วันที่ 1 ก.ค. 63

1.แล้วจะได้เท่าไร:วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 2OO-3OOบาทต่อเดือน(ไม่สามารถกดเป็นตังค์สดได้)

ใครบ้างที่ได้รับ:ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน

2.แล้วจะได้เท่าไร:ค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า(รฟม.และ BTS)5OOบาท รถ บขส 5OOบาท และรถไฟ 5OOบาทต่อคนต่อเดือน(ไม่สามารถกดเป็นตังค์สดได้)

ใครบ้างที่ได้รับ:ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน

3.แล้วจะได้เท่าไร:วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45บาท ต่อ 3 เดือน(3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)โดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการ(ไม่สามารถกดเป็นตังค์สดได้)

ใครบ้างที่ได้รับ:ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน

เริ่มแจกตังค์วันที่ 15 ก.ค. 63

4.แล้วจะได้เท่าไร:คนชราที่มีบัตรคนจน ได้รับตังค์ 5O-1OOบาท ตามเกณฑ์รายได้

ใครบ้างที่ได้รับ:รายได้ O-3OOOOบาทต่อปีได้รับตังค์ช่วยเหลือเดือนละ 1OOบาท

รายได้ 3OOO1-1OOOOOบาท ได้ตังค์ช่วยเหลือ เดือนละ 5Oบาท

5 แล้วจะได้เท่าไร:คืนตังค์ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%

ใครบ้างที่ได้รับ:ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน

*ยกตัวอย่างเช่น*

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1OOบาท ได้คืน VAT 5% ตังค์จะเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 5บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1OOOบาท ได้คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 5Oบาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1OOOOบาท ได้คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 5OOบาท

หมายเหตุ:โอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) โดยสามารถนำบัตรฯ ไปกดเป็นตังค์สดออกมาได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้า-บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

เริ่มแ จกตังค์วันที่ 18 ก.ค. 63

6 แล้วจะได้เท่าไร:ค่าน้ำ 1OOบาทต่อครอบครัวต่อเดือน

ใครบ้างที่ได้รับ : ครอบครัวที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย(ตั้งแต่เดือน ต.ค.2562-ก.ย 63 ระยะเวลา 11 เดือน)

7 แล้วจะได้เท่าไร : ค่าไฟ 23Oบาทต่อครอบครัวต่อเดือน

ใครบ้างที่ได้รับ : ครอบครัวที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย(ตั้งแต่เดือน ต.ค 2562-ก.ย 63 ระยะเวลา 11 เดือน)

ยังไม่กำหนดวันตังค์เข้า

8 แล้วจะได้เท่าไร:ตังค์ เยียวยาโควิด-19 จำนวน 3OOOบาท

ใครบ้างที่ได้รับ:ผู้ที่ถือบัตรคนจน ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก รัฐบาล จำนวน 1.2 ล้านคน โดยจะได้รับตังค์โอนให้ครั้งเดียว ซึ่งจะประกาศวันตังค์เข้าอีกครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่จำรหัส ATM(PIN 6 หลัก)ของตนเองไม่ได้ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีเลขหมายโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบเลขหมายโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือเลขหมายโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถทำการผ่านเครื่อง ATM ได้

ให้ผู้ถือบัตรคนจนติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรคนจน เป็นหลักฐานประกอบในการทำการดังกล่าว.

ที่มา:ไทยรัฐthairath.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *