Home / ข่าวทั่วไทย / ใครยังไม่ได้เงิน 3,000 ทำตามด่วน ก่อนจะเสียสิทธิ์

ใครยังไม่ได้เงิน 3,000 ทำตามด่วน ก่อนจะเสียสิทธิ์

จากรณี นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. ได้ระบุว่า ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ กรมบัญชีกลางจะมีการเริ่มทยอยโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน วงเงินรวม 3420 ล้านบาท จำนวน 1000 บาท 3 เดือน พ.ค.ถึง ก.ค.โดยเป็นการจ่ายเงิน 3000 บาท ในครั้งเดียว

ทั้งนี้การช่วยเหลือกรณีเพิ่มเติมดังกล่าว ไปตามที่คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติม เพราะประชาชนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จากมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมาทั้ง เราไม่ทิ้งกัน และ เยียวย าเกษตกร จากจำนวนผู้ถือบัตรคนจน ทั้งหมด 14.5 ล้านราย

อย่างไรก็ดีคาดการณ์ว่าคนกลุ่มนี้จะใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วหรือใช้หมดในครั้งเดียว เนื่องจากในช่วง CO VID คนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือเยียวย าได้ โดยการโอนเงินลงในบัตรคนจน เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายนั้น จึงช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกด้วย

สำหรับใครที่ยังไม่ได้เงินรีบเลยครับ ล่าสุดเพจ นโยบายไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการ หากยังไม่ได้รับเยียวย าอะไรเลย สามารถโทรถามได้ที่ 02 273 9020 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. ในเวลาราชการนะครับ ขอให้ได้กันครบไม่ตกหล่น

ภาพจาก นโยบายไทยแลนด์

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเพื่อไม่เป็นการเสียสิทธิ์ ใครที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆแต่มีบัตรคนจน อย่าลืมโทรไปนะครับเพื่อตัวของท่านเอง

ขอบคุณ นโยบายไทยแลนด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *