Home / ข่าวทั่วไทย / เช็กเลย ธกส.เผยแล้ว วันจ่ายเงินรอบ 2 กลุ่มแจ้งบัญชีใหม่

เช็กเลย ธกส.เผยแล้ว วันจ่ายเงินรอบ 2 กลุ่มแจ้งบัญชีใหม่

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.63 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในวันที่ 9 ก.ค.63 ธนาคารจะโอนเงินรอบที่ 2 ของเดือน มิ.ย.63 ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีเข้ามาให้ใหม่ หลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากไม่พบหมายเลขบัญชีเดิมในระบบ หรือหมายเลขที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง ซึ่งดำเนินการแจ้งเลขบัญชีธนาคารที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com จำนวน 437 ราย เป็นเงิน 2.19 ล้านบาท

หลังจากวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีต่างธนาคาร ในระบบพร้อมเพย์ในรอบที่ 1 ของเดือน พ.ค.ไปแล้ว ส่วนรอบที่ 3 จะโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามล่าสุด ธนาคารโอนเงินเดือนที่ 2 (มิ.ย.) ให้กับเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อมาให้แล้ว 7.30 ล้านราย วงเงิน 36,543.76 ล้านบาท ส่วนเกษตรที่ยังไม่ได้รับธนาคารเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 48,196 ราย และเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เพราะเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีของตนเองเอาไว้ในระบบ จำนวน 151,878 ราย รวมทั้งสิ้น 200,074 ราย ซึ่งหากธนาคารตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วจะโอนเงินให้ภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้

อยากให้เกษตรกรอีกจำนวนประมาณ 151,878 ราย ซึ่งธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีของตนเองเอาไว้ในระบบ หรือชื่อบัญชีไม่ตรงกับผู้รับสิทธิ์ เข้าไปกรอกเลขบัญชีธนาคารที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของธนาคารใดก็ตาม เพื่อรับเงินเยีวยวยา ส่วนเกษตรกรคนใดที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ทางเว็บ เยียวยาเกษตรกร.com เช่นเดียวกัน นายกษาปณ์กล่าว

ขอบคุณ thairath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *